Łączymy tradycję z nowoczesnością...

Menu

Regulamin

 1. Cukiernia prowadzi sprzedaż internetową produktów cukierniczych. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub przez telefon.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie. Wszystkie podstrony do których prowadzą linki w poszczególnych punktach regulaminu są jego integralną częścią.
 3. Dostawy wyrobów na terenie Polski realizowane są przez Cukiernię internetową e-torty.pl. Dostawy lokalne są realizowane przez cukiernię e-cukiernia-mikolaj.pl
 4. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie cue-cukiernia-mikolaj.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również koszty dostawy.
 5. Oferowane produkty mogą zostać objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od standardowych warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Pojedyncze promocje trwają w określonym czasie i obejmują tylko wybrane przez cukiernie produkty. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych opisane są w publikowanych materiałach reklamowych związanych z daną akcją. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej promocji.
 6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji
 7. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.
 8. Produkty cukiernicze dostępne w serwisie e-cukiernia-mikolaj.pl należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu jest możliwy w ściśle określonym terminie.
 9. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z cukiernią.
 10. Cukiernia zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 11. Cukiernia zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu cukierni. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. w cenie, opisie, zdjęciu.
 12. Cukiernia zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w 24 godziny (pod warunkiem opłacenia zamówienia do godziny 12:00), 48 godzin lub w 72 godziny (w zależności od rodzaju produktu).
 13. Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Cukiernia nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy.
 14. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkach - brakiem dostawy.
 15. Kurier cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki.
 16. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z cukiernią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce oraz adresie cukierni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z cukiernią i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem. Cukiernia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 17. Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.
 18. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm, szpitali itp.) doręczane są do recepcji lub sekretariatu wraź ze wskazaniem finalnego Odbiorcy i prośbą o jego poinformowanie o oczekującej na niego przesyłce.
 19. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 48h od faktycznego terminu doręczenia zamówienia do rąk adresata. Pozostałe reklamacje można składać w ciągu 7 dni od terminu doręczenia.
 20. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu. Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać, aby tę świeżość zachować na dłużej. Cukiernia nie odpowiada za nieodpowiednie przechowywanie towaru przez odbiorcę, skutkujące jego krótkim terminem przydatności do spożycia lub żywotności.
 21. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową.
 22. Cukiernia zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Cukiernia zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów.
 23. Cukiernia, właściciel serwisu internetowego e-cukiernia-mikolaj.plzapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności oraz Polityka Plików Cookies.
 24. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie e-cukiernia-mikolaj.pl należą do cukierni i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 25. Cukiernia zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.
 26. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w e-cukiernia-mikolaj.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).